Family Business Open Up 5 พ.ค. 56 (สุริยา หีบศพ)Family Business Open Up 5 พ.ค. 56 (สุริยา หีบศพ)

พบกับ Family Business Open Up! เปิดความคิด ธุรกิจสองรุ่น
ได้ทาง ททบ.5 ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 17.50 น.

และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: www.workpoint.co.th
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/FamilyBusinessOpenUp

Comments