Special Head ทำทุกคนอึ้งใน American Got Talentสงสัยต้องให้เสี่ยตามาดู AGT ละ จะได้เห็นว่าการสร้างกระแส ไม่จำเป็นต้องใช้ดราม่าก็ได้ ขอให้มีความสามารถจริงๆก็สร้างกระแสได้ครับ

Comments