คำร้องขอจาก 3 สมาคม ขอคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


จากเหตุการณ์ในวันนั้นที่มีการตัดไฟในห้องควบคุม Internet Data Center ในสำนักงาน CAT Telecom บางรัก ( IDC CAT ) และ ที่ TOT ส่งผลกระทบต่อหลายๆบริษัทอย่างมาก โดยเฉพาะรายที่ทำธุรกิจดอทคอมหากินกับเงินโฆษณาผ่านเว็บไซต์ถึงกับร้องโอดโอยกันเลยทีเดียว (แต่สำหรับคนที่ใช้โฮสของเมืองนอกก็โชคดีไป) อันเป็นเหตุให้ 3 สมาคมอันได้แก่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จึงได้ออกแถลงการร่วม เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 1 ธันวาคม 2556 ) โดยมีเนื้อหาดังนี้

"จากเหตุการณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าไปในอาคารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมีการตัดไฟฟ้าของอาคารจนส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในภายในอาคารต้องปิดตัวลง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สังคมและธุรกิจออนไลน์ในวงกว้างทั้งเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์จำนวนมากทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารถูกปิดตัวลง ไม่สามารถแสดงผลได้
ธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ คำสั่งซื้อขายทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องหยุดชะงักไป
ระบบการติดต่อสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เห็นพ้องต้องกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ประเทศไทย เป็นการปิดกั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทำลายความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเรียกร้องแก่ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ขอเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำผิด แสดงความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้
ขอเรียกร้องให้ภาครัฐบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการคุ้มกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ ไม่ให้ผู้ใดเข้ากระทำการเช่นนี้ได้อีก
ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ได้โปรดอย่ากระทำการในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต
ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกการค้าเสรีที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ต่างตั้งขึ้นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมให้เติบโต ให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้าย และขออย่าให้มีเหตุการณ์ใดที่จะมาทำลายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศเช่นนี้อีกต่อไป "

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์
นายกสมาคมสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

แหล่งข่าวโดย it24hrs.com

Comments