ติ๋ม (Tim) - Moderndog

Director : สีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา (Sihabutr Xoomsai na ayudthaya)
Production Assistant : สมบัษร ถิระสาโรช (Sombatsara Teerasaroch)
Album : คาเฟ่ " Cafe' "

image

Comments