รูปไม่หล่อ (Not So Cute) - Moderndog

Director : เป็นเอก รัตนเรือง (Pen-Ek Ratanaruang)
Album : คาเฟ่ " Cafe' "

image

Comments