ล่าปลาบึกแก่งกระจาน

image

ล่าปลาบึกแก่งกระจาน

คึกคัก ...ฤดูกาลล่าปลาบึกในเขื่อนแก่งกระจาน ล่าสุดวันนี้ "บังซา"พรานล่าปลาบึกคนเดียว สามารถล่าได้ถึง 7 ตัว แต่ละตัวน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม นักท่องเที่ยวคึกคักร่วมบันทึกภาพเป็นที่ร­ะลึก คาดเทศกาล "กินปลา พาเที่ยวแก่งกระจาน " ปีนี้นักกินปลาจะหลั่งไหลมาเที่ยวงาน
นี่คือภาพการจับปลาบึกในเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงน้ำจืนแก่งกระ­จานได้ทำการวางตาข่ายจับ ในฤดูกาลล่าปลาบึกของเขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งมีน้ำหนักถึง 126 ก.ก. โดยชาวประมงที่นี่จะทำการวางตาข่ายเพื่อดั­กปลาบึกแล้วลอยเรือเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ ตลอดระยะเวลาที่มีการวางตาข่ายดัก ซึ่งเมือปลาบึกมาติดตาขาย ก็จะพยายามดิ้นเพื่อให้หลุดจากตาข่าย จนทำให้ชาวประมงทราบและเมื่อปล่อยให้ปลาดิ­้นจนหมดแรงจึงเข้าไปทำการจับด้วยการใช้แกล­ลอนน้ำมัน ร้อยโยงไว้กับเหงือกปลาเพื่อไม่ให้ปลาจมแล­ะนำปลาขึ้นเรือเพื่อนำเข้าฝั่งไปขายที่ท่า­เรือแก่งกระจาน

Comments