ผีห่ารัตนโกสินทร์ [ผลงานนักศึกษาปี2015]ผีห่ารัตนโกสินทร์ [ผลงานนักศึกษาปี2015] ภาพยนตร์สั้นประกอบรายวิชา Professional workshop ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น

Comments