เด็กปั๊มแบบนี้ก็มีหรอ??เด็กปั๊มแบบนี้ก็มีหรอ??
ผมนี่อยากรุ้เลยว่าปั๊มอยู่ไหน