Best





กรมการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย



พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามผลักดันกับ 11 หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยตามหลักมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

No comments:


หนังสั้นหลอนๆ

Theme images by fpm. Powered by Blogger.