Heartbeat จังหวะจะรัก [Official MV]Heartbeat จังหวะจะรัก [Official MV]

Music Video ที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรง
ซิงเกิ้ลล่าสุดจาก วี วิโอเลต ประกอบหนังสั้น
"Heartbeat จังหวะจะรัก"

ARTIST : วี วิโอเลต วอเทียร์
Written by: theBOYKOR
Vocal directed by: ตรัย ภูมิรัตน
Arranged&Produced by: ณฐพล ศรีจอมขวัญ

Comments