"ลานสกา" EP.1 [อาสาพาไปหลง Domestic]"ลานสกา" EP.1 [อาสาพาไปหลง Domestic]

วันนี้เราอยู่กันที่ ลานสเก็ต เอ้ย ลานสกี เอ้ย ลานสกา เอ้ย ถูกแล้ว !!!
ไปนครศรีธรรมราชกันอีกรอบ แต่รอบนี้ไปกันที่ "ลานสกา" อำเภอที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Comments