The Divine Fury - Official Trailer [ ตัวอย่าง ซับไทย ]The Divine Fury - Official Trailer [ ตัวอย่าง ซับไทย ]

ยงฮู สุดยอดนักสู้ MMA ที่สิ้นศรัทธาในพระเจ้า หลังจากที่เขาเสียพ่อไปเพราะอุบัติเหตุ เขาไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเอง  ความเชื่อมั่นใจตัวเองของเขาเป็นพลังที่เขาใช้เอาชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่า แต่จู่ๆ เขากลับมีแผลเป็นที่ฝ่ามือเหมือนพระเยซู เขาไปพบบาทหลวงเพื่อหวังจะรักษาแผลเป็น แต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายช่วย “บาทหลวงอัน” (อัน ซองกิ) ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการไล่ผีแทน ยงฮูเริ่มเรียนรู้พลังพิเศษที่เขาได้รับจากแผลเป็นบนฝ่ามือนี้ เพื่อช่วยคนบริสุทธิ์ที่ถูกวิญญาณร้ายเล่นงาน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของเขาคือ “จอมมารจีชิน” (อู โดฮวาน) ที่หวังครอบงำจิตใจมนุษย์ด้วยความชั่วร้ายไปตลอดกาล

ยงฮู สุดยอดนักสู้ MMA ที่สิ้นศรัทธาในพระเจ้า หลังจากที่เขาเสียพ่อไปเพราะอุบัติเหตุ เขาไม่เชื่อใจใครนอกจากตัวเอง ความเชื่อมั่นใจตัวเองของเขาเป็นพลังที่เขาใช้เอาชนะคู่ต่อสู้คนแล้วคนเล่า แต่จู่ๆ เขากลับมีแผลเป็นที่ฝ่ามือเหมือนพระเยซู เขาไปพบบาทหลวงเพื่อหวังจะรักษาแผลเป็น แต่กลายเป็นว่าตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายช่วย “บาทหลวงอัน” (อัน ซองกิ) ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการไล่ผีแทน ยงฮูเริ่มเรียนรู้พลังพิเศษที่เขาได้รับจากแผลเป็นบนฝ่ามือนี้ เพื่อช่วยคนบริสุทธิ์ที่ถูกวิญญาณร้ายเล่นงาน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ของเขาคือ “จอมมารจีชิน” (อู โดฮวาน) ที่หวังครอบงำจิตใจมนุษย์ด้วยความชั่วร้ายไปตลอดกาล


22 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

Comments